Επίσημος αντιπρόσωπος

Η Green Day έχοντας ηγετική θέση στην διεθνή αγορά επιλέγει παγκόσμιες συνεργασίες με στόχο να διανέμει προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του χρήστη.

Η Green Day αξιώνει να είναι πρωτοπόρος στο πεδίο της πράσινης επιχειρηματικότητας και να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια για την διάσωση του πλανήτη.